PULL!

Det var inte många som inte trodde på idén 1989, men nu nu är det en av Skandinaviens ledande skjutskolor. Susegården som ligger mellan Kvibille och Getinge är en före detta bondgård som omvandlats till ett lärocentrum för hagelskytte. Själva skytteanläggningen med 80 kastmaskiner och över 20 skjutstationer är en del av framgången. Framförallt är det instruktörerna som gör att stamkunderna återvänder. En av dem uttryckte det så här:
– Vi har skjutskolor i Danmark också, men jag kommer hit för instruktörerna, de står i en klass för sig.

Idag är det ”Combo Day”, lerduveskytte på förmiddagen och jakt på eftermiddagen. En kvinna beskriver det som ett ypperligt sätt att komma igång med jakten. Hon har haft jägarexamen i 25 år utan att egentligen själv ha avfyrat ett skott. Här uppdateras skjutförmågan, vilket ger självförtroende. Eleverna har jaktlicens, är blandat vana och erfarna skyttar och de är indelade i grupper om tre per instruktör. Willie Cole är en av in-struktörerna. Han lotsar fram sina elever mellan skjutstationerna, förklarar pedagogiskt, använder liknelser från sportens värld. Det är väl anpassat till varje individ. Skjutbanan ser ut som en blandning av svensk skog och engelsk trädgård. Det är välanlagda gångar och diskreta skjutstationer placerade på ett sätt så att de smälter in i miljön.

Efter förmiddagens skytteträning serveras lunch på ”farmen”, en tegelbyggnad från 1800-talet som tidigare varit stall på gården. Matsalen är inredd i en modern rustik stil. Morgo-nens framgångar, den goda maten och förväntningarna inför eftermiddagen gör lunchen till en glad tillställning. Efter maten kör vi till den första jaktplatsen. Vi parkerar bilarna på en åker och alla viskar. Tysta går vi sakta ut på åkern och fördelar och intar våra platser. Till skillnad från förmiddagen har nu varje skytt en egen instruktör med sig. Vi ser upp mot skyn och väntar. En signal ljuder och jakten är igång, det går fort och är snabbt över. Ungefär som jakt kan vara, en lång väntan på en kort febril aktivitet som kanske inte ger några resultat alls. Detta var dock bara uppvärmning.

Andra jaktplatsen är annorlunda. Vi vandrar alla i samlad trupp över åkern, 30 människor och tio hundar. Vi sprider ut oss i en stor halvcirkel och inväntar signalen. Signalen ljuder och änderna flyger upp i luften. Det hela är väldigt kontrollerat, inte många skott avfyras. Alla inväntar det optimala tillfället för träff. Under tiden återkopplar instruktörerna och ger värdefulla tips. Hundarna är imponerande när de spurtar över fältet efter de nedskjutna änderna, återvänder till sin skötare och släpper stolt bytet. De är väldresserade och det syns att de mår bra av att arbeta. Jakten pågår i en halvtimme. Det är änder i luften nästan hela tiden. Men dagen är inte slut än. Dagens tredje jaktplats är framför Susegår-dens huvudbyggnad. En stubbåker, denna gång med ett dolt vattendrag strategiskt pla-cerat mitt i åkern. Det blir en ”grand finale” där alla får fler byten och lärdomar. Efter jak-ten träffas vi framför huvudbyggnaden. Några änder ligger prydligt lagda på marken, ett par marschaller är tända. Dagen gås igenom dagen och alla avtackas.

Efter nästan trettio år som skjutskola står det klart att konceptet lyckats över förväntan. Nu är ett tiotal instruktörer kopplade till gården. Här bjuds på allt från grundläggande lerdu-veskytte för individer, till stora företagsevent. Det arrangeras konferenser och bröllop. Vapen säljes och kolvar anpassas för optimal funktion. Det som en gång var en helt van-lig Halländsk bondgård har utvecklats till något helt unikt, i engelsk stil med svensk gäst-frihet.

För mer information, besök susegarden.se