Aida Hadžialić

Aida Hadžialić

“Jag och min familj mötte solidaritet och ett välfärdssamhälle som hjälpte oss att bygga upp våra liv. Dagen efter mordet på utrikesminister Anna Lindh, Sveriges solidariska röst i världen, blev jag medlem i SSU. “

För tio år sedan intervjuade en 18-årig Aida Hadžialić och bästa vännen Sana Alajmović undertecknad för Sannarpsgymnasiets skoltidning. Ett decennium senare tar Aida emot sin före detta lärare i Theory of Knowledge i sitt arbetsrum på Rosenbad i Stockholm. Efter gymnasieexamen på International Baccalaureate med strålande betyg, inledde Aida sin utbildning till jurist på Lunds Universitet där hon tog examen 2010. Tanken var att hon skulle komplettera sin juristutbildning med ekonomiutbildning på Handels i Stockholm där Aida hade fått en plats. Så blev det inte. Politiska uppdrag drog den unga Aida till kommunfullmäktige 2006 och sedan till posten som kommunalråd 2010. Efter valet 2014, ringde den nyblivne statsministern Stefan Lövfen upp Aida och erbjöd henne en post i Sveriges nya regering som minister i Utbildningsdepartementet med ansvar för gymnasie- och kunskapslyftsfrågor. Aida blev då Sveriges yngsta minister någonsin.

Resan började långt tidigare i bosniska Foča vid floden Drina inte långt ifrån kroatiska Dubrovnik och montenegrinska Podgorica. 1992 tog bosnienserbiska trupper över staden. Alla bosnjaker (bosniska muslimer) dödades eller fördrevs. Aida Hadžialićs familj lyckades fly från infernot i Foča. Jag frågar Aida vad hon minns från flykten och från ankomsten till Sverige.

”En tid efter kriget började kom en fullt beväpnad man till vår lägenhet, tog allt av värde och tog över lägenheten. Det var sista gången vi såg lägenheten, flykt var det enda alternativet. Jag minns att vi kom till Sverige med en båt, det var natt, men att jag för första gången kunde sova sedan flykten från Bosnien.”

Vad betyder Bosnien för dig idag?

– Bosnien är landet jag föddes i, det har präglat mig språkmässigt och kulturellt med sin blandning av historiska influenser från Österrike-Ungern och Turkiet, men också av den bosniska moderniteten. Den bakgrunden tillsammans med en svensk-skandinavisk mentalitet och en internationell anglosaxisk kultur, påverkad inte minst från IB har gjort mig till en sann europé.

Vilka minnen av din första tid i Sverige har du?

– Jag var fem år när jag kom till Sverige. Efter två år i flyktingläger runt om i Sverige kunde vi satsa på framtiden i Halmstad. Mina föräldrar gav mig det de kunde ge mig; kunskap, vägledning och motivation. De förberedde mig för skolan redan innan jag började första klass. Jag läste “engelska för barn” året före vi började med ämnet i skolan. Vi gjorde “utflykter” till stadsbiblioteket där jag lånade böcker om naturen, samhället, teknik mm.

Förutom föräldrarna så har barndomsvännen Sana Alajmović, vars familj också flydde från Bosnien, varit en mycket viktig person för Aida. De hamnade i samma klass redan från första skolåret och sporrade varandra genom IB-åren. Idag är Sana en ytterst framgångsrik entreprenör, som grundare och VD för Sigrid Therapeutics.

Vad fick dig att börja på IB?

– International Baccalaureate är enligt internationell ranking den bästa gymnasieutbildningen. Jag tyckte om den internationella profilen – älskade engelskan och ville ge mig själv möjligheten att jobba internationellt.

Vad gav IB dig?

– IB lade grunden för där jag befinner mig nu. Inspirationen från lärare och klasskamrater har betytt enormt mycket för mig. Programmet gav mig kunskap inom många olika discipliner. IB gav mig övning i att analysera och argumentera. Programmet var utmanande och ställde krav på stort ansvarstagande.

Vad fick dig att börja med politik?

– Hela livet för mig har varit politiskt. Flykten från Bosnien framkallades av destruktiva nationalistiska krafter. Dagens Sverige är inte befriat från dessa krafter som kan förändra människors liv över en natt. Jag och min familj mötte solidaritet och ett välfärdssamhälle som hjälpte oss att bygga upp våra liv. Dagen efter mordet på utrikesminister Anna Lindh, Sveriges solidariska röst i världen, blev jag medlem i SSU.

Vad är bildning för dig och vilken framtid har klassisk bildning i ett framtida kunskapssamhälle?

– Klassisk bildning är nödvändig för att förstå världen. Det är ett intellektuellt verktyg för att kunna analysera och utveckla kunskap för gemensamma värden. Vi måste bygga upp den kunskapen igen. Det finns idag stora bildningsluckor i skolan och samhället. Ordentliga kunskaper måste grundläggas tidigt. Källkritiken är också enormt viktig i ett samhälle där många “olika så kallade sanningar” florerar på nätet.

Vilka visioner har du för svensk gymnasieskola i framtiden?

– Vi måste kunna möta utmaningar i framtiden både med klassisk bildning som med ny kunskap för både individen och samhällets bästa. De rent konkreta resultaten i den svenska gymnasieskolan måste förbättras utifrån ett internationellt perspektiv.

Hur ska Sverige bättre ta vara på nya svenskars kompetens?

– En snabbare och enklare valideringsprocess av internationella examina och betyg, förvisso olika beroende på akademisk utbildning, yrkesutbildning mm är något som vi arbetar med på departementet.

Vilka visioner har du för Sverige?

– Att vi kan bibehålla en välmående ekonomi, ett välfärdssamhälle. Att vi kan känna samhörighet oavsett var vi är födda och att enskilda medborgare kan fullkomliga sina möjligheter.
Vilka internationella förebilder har du?

– Hillary Clinton, den förre amerikanska utrikesministern Madeleine Albright och Barack Obama naturligtvis.

Vad betyder Halmstad för dig?

– Halmstad är staden där jag vuxit upp och utbildats i. Här var jag kommunråd i fyra år. Halmstad är en stad som jag hoppas förblir både en tillväxtstad och en vacker stad.

Hur ser ditt liv ut om tio år?

– Då har jag förhoppningsvis bildat familj. Jag kommer fortsätta att se världen, upptäcka nya städer och kulturer.

Reaktionerna efter Stefan Löfvens utnämning av Aida Hadžialić, Sveriges yngsta minister, kom delvis att präglas av cyniska kommentarer om att Löfven sökte en ung kvinna med invandrarbakgrund att placera i regeringen. För den som inte känner till Aida Hadžialićs politiska kompetens och intellektuella skärpa kan det argumentet möjligen vara lockande att ta till sig. I Aida Hadžialić har Sverige en ung minister med kvalitéer som politiker som räcker långt utanför landets gränser. Aida har på kort tid redan blivit uppmärksammad internationellt, inte minst efter hennes tal i FN:s Generalförsamling i slutet av maj då hon talade om vikten av att pressa tillbaka arbetslösheten och ge alla samma möjligheter och rätt till utbildning. En framtida internationell politisk post för Aida Hadžialić känns trolig och naturlig.

Det skulle inte förvåna undertecknad om densamme får privilegiet att intervjua Aida i New York om tio år. Hur framtiden än kommer att se ut för Sveriges och Halmstads Gymnasieminister klappar ett lärarhjärta stolt över vad Aida Hadžialić åstadkommit så här långt.

Anders Hübel