Bastionen – Scenen som Halmstad behöver!


Det är i ett av valven under Bastionen vid Norre
Port som planerna på att inreda en lokal för
konserter, vernissage, workshops, föreläsningar
och filmvisningar finns.
Idag används den 350 kvadratmeter stora lokalen
som förråd men skulle kunna vara till större
allmännytta. Det är en annorlunda lokal med
stor potential, och anses vara ett perfekt alternativ
till en mellanscen i Halmstad. Dagens centrala
alternativ till en mellanscen i Halmstad är
annars Kulturhuset Najaden och Kajskjulet.
Men Kajskjulet, som i över 8 år har kämpat för
att Halmstad ska ha ett brett och levande
musikliv på Tullkammarkajen, är inne på sitt sista
år på grund av rivningskontrakt. Så nu söker
man efter nya möjligheter, vilket kan passa bra
ihop med Bastionen.
Ovanpå Bastionen ligger Roots, som sedan tre
år tillbaka drivs av Daniel och Daniella genom
det sociala företaget Goda Livet. Men Daniel har
haft olika verksamheter i lokalen sedan ett
decennium tillbaka och har hela tiden reflekterat
över vilken potential Bastionens valv hyser.
– Genom att förvandla utrymmet till en kulturscen
tror vi på ett rikare kulturliv i Halmstad. Vi
är bara i startskedet där vi har presenterat vår idé
för kommunen.
Då en del av satsningen skulle involvera skattemedel
är det viktigt att det används försiktigt
och ansvarsfullt, säger Daniel och fortsätter: Vi
tror på samarbeten mellan företag, ideella krafter
samt att återinvestera eventuell vinst för att på
sikt se lokalen ta form. Alltså är en del av själva
utmaningen processen i att bygga och forma
under tid tillsammans med Halmstad.
Exempel på föreningar och organisationer som
Daniel och övriga hoppas kunna samarbeta med
är Bluesföreningen, Rockstugan, Visklubben
Skeppet, Dramalogerna, Rotundan, NollTre-
Fem, Halmstad Filmstudio, Kulturförvaltningen,
Kultur i Halland, Kulturverket m fl.
– Och inte minst Halmstads olika studieförbund
med all den sång, dans, konst och annan
positiv bildning och cirkelverksamhet man
bedriver, säger han och fortsätter: Tillsammans
tror jag att vi kommer få se och uppleva magi
både från Sverige men även från många andra
delar av världen. Fantasin sätter gränserna.
Daniel påpekar också att vad de nu behöver är
ett folkligt stöd, utan stöd är det inte lönt.
Roots och Kajskjulet har startat en namninsamling
på Facebook, där man hoppas på minst
3000 namn för att få veta att det finns tillräckligt
med stöd bland Halmstadborna.
– Det är en dröm att få arbeta tillsammans med
några av alla de eldsjälar som finns i Halmstad
och med den responsen vi hittills har fått både
tror och hoppas vi att detta går vägen, säger
Daniel hoppfullt.
Text: Amanda Hajney