Framgång är sällan en slump!

Det är sedan tidigare känt att jag anser att själva kärnan i entreprenörskap är attityd
– ett sätt att tänka och att agera. Man måste kunna se den stora bilden framför sig
och föreställa sig nya sätt att lösa problem på. Att i grunden ha förmågan att känna
igen och analysera möjligheter. Allt för att skapa ett värde. För värde är det som vi
entreprenörer och företagare levererar, i utbyte mot pengar.

Om du väljer att göra vad de flesta människor
gör så kommer du att få vad de
flesta människor får. Problem och hinder
längs vägen är till för att utmanas och hittar
du ett sätt att komma runt dem för att gå vidare
kan du komma riktigt långt. För några veckor
sedan var jag och åkte skidor med en vän. För
mig var det första gången på ett par skidor och
ett återkommande tips jag fick var att hela tiden
försöka blicka framåt. Det var till en början svårt
och kändes nervöst, men det gick genast bättre
efter några försök. Senare slog det mig att det är
där många företagare och entreprenörer fastnar.
Vill du vara den som tar täten är det viktigt att
du blickar framåt och inte stirrar dig blind på det
du har precis framför dig.
Träna dig till att se möjligheter, det gör att du
blir mer anpassningsbar i olika situationer. Oavsett
bransch och verksamhet är det till din fördel
om du kan se vad som behöver förändras och
kan ta snabba beslut. Samhället idag förväntar sig
snabbhet, du ska inte bara hänga med när marknaden
förändras utan du måste ligga steget före.
Ta dig tid till att analysera nuläget och anpassa
dig därefter. Hur ser marknaden ut, hur arbetar
du, hur arbetar dina konkurrenter, hur kan du
differentiera dig och hur kommunicerar du ditt
budskap. Fungerar inte dina planer som de är
tänkta, sätt dig då vid bordet och analysera på
nytt för att återigen anpassa. Det är så du skapar
ett försprång som på sikt kan leda till den framgång
du förtjänar. Kom ihåg att du hela tiden
påverkar ditt egna trossystem genom de handlingar
du utför.
Se till att ständigt investera i dig själv och ta
hjälp av andra genom att fråga och be om råd så
minimerar du risken att bli dum. Fastnar du kan
det med tiden resultera i att du själv, din idé eller
verksamhet inte utvecklas i den riktning du önskar.
Du kan hamna i en loop där samma mönster
ständigt upprepas, resultaten förblir oförändrade
och i värsta fall kan de försämras. Till slut blir du
omsprungen av någon som ser det du inte lyckas
att se trots att svaret finns inom räckhåll.
Fokusera på att bli riktigt bra på det du gör. Var
smartare än dina konkurrenter och ha tålamod. I
sinom tid kommer kunder och andra intressenter
i allt större utsträckning vilja ha det värde som
just du levererar. Ju mer eftertraktat ditt värde blir
desto mer kommer det att gynna dig och din
verksamhet.
Mina tankar slutar aldrig att cirkulera. Även när
jag kopplar bort sysslor och arbete pågår ett
ständigt funderande. Jag gillar att försöka arbeta
mig fram till korta svar på stora frågor. Något
som jag tror stärker en är svaret man har på varför
man gör det man gör. Vet du vad du strävar
mot? Vilket syfte du har med dina handlingar?
Om du inte har funderat igenom dessa frågor
grundligt är min rekommendation att du tar dig
tid till detta.
För mig handlar allt om frihet nuförtiden. Från
början var ekonomisk frihet min drivkraft men
med tiden har jag lärt mig att värdera tid mer än
pengar. Pengar köper mig tid och tid för mig är
frihet. Det jag har idag kan härledas till en sak.
Det värde jag har skapat.

Selim Kalkan
Entreprenör & investerare
SEKA Group AB
FB: @SekaGroupAB
Insta: @mr_kalkan