Kan jag vara bipolär ?


Hela mitt liv har jag upplevt kraftiga
svängningar i mitt stämningsläge. Ibland
har jag känt mig energisk, stark, kreativ
och kraftfull. Andra perioder har varit ett enda
stort mörker av självhat, hopplöshet och avsaknad
av levnadsglädje. Vid 38 års ålder upplevde
jag min första maniska episod och hela mitt liv
vändes upp och ned. Kan jag vara en utav de ca
2% av Sveriges befolkning som lider av Bipolär
sjukdom?
Bipolär sjukdom, som tidigare kallades manodepressiv
sjukdom, är en kronisk psykisk sjukdom
där man upplever perioder av depression
och mani. Emellan nedstämdheten och manierna
kan man ha perioder som är symtomfria.
Sjukdomen har hög ärftlighet. Om en person har
en förstagradssläkting med bipolär sjukdom
löper den personen 10 gånger högre risk att
drabbas än gemene man. Jag fick nyligen veta att
två utav min farmors syskon begick självmord
på grund av depression och att min farmor och
farbror kämpade hela sina vuxna liv med psykisk
ohälsa. Har man en sårbarhet för bipolaritet kan
långvarig stress, chock, stora livsförändringar
eller alkohol och droger utlösa sjukdomen.

Det fınns huvudsakligen
tre olika typer av bipolär sjukdom
Källor:
IBIS Intresseföreningen Bipolär
Sjukdom www.ibisgbg.se
1177 Vårdguiden www.1177.se
www.internetmedicin.se
• Bipolär Sjukdom Typ 1
innebär att man får kraftiga manier och svåra
depressioner. Båda tillstånden kan bli så allvarliga
att man behöver vårdas på sjukhus. Kraftiga
manier kan leda till psykoser då man kan göra
saker som skadar en själv eller andra. Svåra
depressioner kan leda till självskadebeteende
eller självmord.
• Bipolär sjukdom Typ 2
innebär förutom depressioner perioder av lindriga
manier, kallade hypomani, då man upplever
ökad energi, kreativitet och rastlöshet. Då symtomen
inte är lika starka som för typ 1, är typ 2
svårare att upptäcka. Det är dock lika viktigt att
få behandling med hjälp av stämningsstabiliserande
mediciner.
• Bipolär sjukdom UNS
(Utan Närmare Specificering) kan innebära så
kallade blandade skov då man är deprimerad och
uppvarvad på samma gång eller att symtomen
inte följer mönstren för typ 1 och typ 2.