Mur är inget ruM

Så många murar det har byggts i vår värld. De har byggts för att stänga ut eller att stänga in två som inte ska mötas. ”vi är vi, de andra är de andra”.

Alla ni som läser det här och jag som skriver det bygger murar vare sig vi vill eller inte. Kanske inte de murar som kräver att man måste ta sig till ett byggvaruhus för att köpa material utan mer den där mentala muren som gör att man inte vill släppa in, inte släppa ut.

Halmstad, denna vackra stad som omger Nissans utlopp i havet har byggt en sådan mur. En mur som lät Kärleken vara utanför. Det fanns dock en rimlig förklaring till det. Halmstadsborna var tvungna att försvara sin stad mot fiender. Staden var dansk då och Engelbrekt och andra svenskar ville inte låta staden vara ifred. Det var ett påtagligt hot och en påtaglig fara. Det hade man fått erfara alltför många gånger och det skulle man nu skydda sig mot. Att orten Kärleken låg utanför muren var och är fortfarande rent geografiskt.

Halmstadsborna byggde den finaste och bästa mur man kunde förmå men i slutändan så kunde inte den försvara staden. För den svenska kungen Gustav II Adolf valde att hota sig till ett möte inne i staden och utnyttjade sin förhandlingskonst till fullo. Förhandlingar inleddes på det då nybyggda Halmstad slott och från den dagen så började försvenskningen av Halmstad. En process som slutade med att det blev en helsvensk stad. Muren står dock kvar som en symbol för ett danskt nederlag och Kärleken ligger fortfarande på andra sidan.

Har vi något att lära oss av den symboliken? Vi kanske ska stanna upp där ett tag och bara suga på det. En mur som omger oss där vi lät Kärleken vara utanför?

I vissa av våra förhållanden bygger vi murar mot oss själva och i andra byggs murar för att stänga ut andra. Det man kan konstatera är att där det byggs murar finns det inte längre något annat att bygga på. Det håller helt enkelt inte att stänga ute vare sig Kärleken eller Fienden.

I andra fall så finns det murar som förhindrar Kärleken att komma över till andra sidan. De förälskade som är på var sin sida av en mur kan tillhöra olika grupper. De kanske inte håller på samma fotbollslag, inte pratar samma språk, inte kommer från samma landskap, land, socken eller by. Eller så tillhör de inte samma religion även fast de i det flesta fall delar samma Gud och knäböjer inför samma skrift.

Men det kan räcka för att omgivningen ska sätta upp murar. Likt den mur som Romeo och Julia fick erfara då de föddes i fel familjer. Förhoppningsvis så slutar det inte som för dem i självmord som enda utvägen när de inte kom över kärleksmuren. Nej, nu lever vi en tid där vi har lärt oss att Kärleken överbygger alla murar och att vi därför hellre river murar än att bygga nya.

Så det spelar faktiskt ingen som helst roll att Kärleken ligger utanför Halmstads stadsmur.

För den som bygger en mur ökar bara de förälskades uppfinningsrikedom. De kommer inte att sluta förrän de har tagit sig förbi, över, under eller att de har rivit muren. För Kärleken ligger alltid innanför alla de starkaste murarna oavsett på vilken sida av dem vi lever och älskar.

Så trumpna de ska bli, de som envisas med att bygga nya murar. Så trumpet det måste kännas när muren inte kan stänga ut någon eller något och allra minst Kärleken.

 

Text: Fredric Holmquist