WOW

Skapar relationer mellan kvinnor som annars aldrig mötts.

När Linda Törner flyttade till Halmstad 2010 hade hon ambitionen att engagera sig i integration, gärna som volontär, men det fanns inget naturligt forum som hon tyckte passade. När hon sen pratade med människor runtom om i Halmstad märkte hon snart att nyanlända och svenskar inte träffades eftersom deras vägar nästan aldrig möttes.
– Svenskar och nyanlända bor sällan grannar, och våra barn går inte alltid i samma skola, därav vistats vi inte på samma platser eller går på samma aktiviteter, förklarar Linda.

Linda beslutade sig därför för att starta ett forum som skulle fokusera på just aktiviteter, och det föll sig naturligt att inriktningen blev kvinnor. Hon började med att kontakta de som läste på SFI för att pitcha sin ide, och fick positiv respons från kvinnor som ville vara med och engagera sig. För att dessa möten skulle lyckas, behövs det lika många nyanlända kvinnor som svenskfödda. Parallellt skedde därför en rekrytering av etablerade svenskar som skulle skapa en dynamisk grupp. Med dessa komponenter skapades Women On Wednesday (WOW), och verksamheten har sakta men säkert växt till vad det är idag.

Det som driver Linda i sitt arbete med WOW är att hon ser ett behov och ett engagemang. – Det är även kul att se vad som händer när kvinnor sätter sig ner och pratar om viktiga och aktuella samhällsfrågor. När det sker får man en bas att bygga vidare på i framtiden, säger hon.

Linda tycker det är roligt att de kvinnor som deltar upplever att de tillhör något samtidigt som de får känna sig sedda. Detta skapar även en förståelse och eventuella fördomar som de flesta bär med sig sen tidigare försvinner.

Aktiviteten som är basen inom projektet är de luncher som sker på onsdagar och torsdagar. Deltagarna träffas över en bit god mat och pratar, samtidigt som de delar erfarenheter med varandra. Ett stående inslag vid dessa sammankomster är att någon i gruppen föreläser om sig själv och berättar om sin livshistoria och sina erfarenheter. Kvinnorna har även vid varje träff ett specifikt diskussionsämne som de pratar om, för att i slutet av träffen göra en sammanfattning. Andra aktiviteter som också är inplanerade i WOW:s kalender är bland annat språkkurser, promenadgrupp och danscirkel.
Några företag som valt att samarbeta med Linda och WOW är Anticimex, Rejmes, MTA, HMS, Heléns, Kuylenstierna, Halmstads Handelsförening samt Jane och Dan Olssons Stiftelse i Göteborg. Utan dessa samarbetspartners skulle inte WOW vara möjligt att genomföra. Dessa samarbeten innebär att företagen stöttar ekonomiskt och blir inbjudna att hålla föreläsningar för deltagarna i WOW. På så sätt ökar kunskapen och vetskapen om företaget hos deltagarna. Dessa företagsföreläsningar betyder också att deltagarna får träffa och prata med en eventuell arbetsgivare.

Den nyfikna kan hitta WOW på både hemsida och i sociala medier. – Några som uppmärksammade oss via vår hemsida var SVT och det resulterade i att programmet Go Kväll besökte WOW för att bli en del i deras serie mötesplatser, som kommer att visas i höst. Det är även via hemsidan och eller Facebooksidan som man kan visa sitt intresse och anmäla sig om man skulle vilja vara med på någon av aktiviteterna, förklarar Linda och fortsätter: Det senaste året har vi haft en stor tillökning av deltagare, och det är jättekul. Det har gjort att vi får ha två lunchträffar i veckan istället för en. Det har även satt press på att hitta fler sponsorer och samarbeten för att kunna finansiera aktiviteterna så alla som vill delta kan få vara med.

Det verkar onekligen som om WOW är något som behövs för kvinnor i Halmstad. Med den här tillväxttakten kanske WOW får döpa om sig till ”WOMTWTFSS” i framtiden…

Om Linda

Namn: Linda Törner
Ålder: 39
Familj:
Make Erik, Barn Felix och Inéz, Hunden Ela
Instagram: wowhalmstad
Facebook:
Women On Wednesday Halmstad
Hemsida:
wow.hemsida24.se
Text: Frida Hansson Foto: Stefan Nilsson & Djem Nurula