Vinodling på Ästad Gård

I en sydvästsluttning, ett stenkast från gården som är belägen i Hallands inland på gränsen mellan Falkenbergs och Var- bergs kommuner, brer vinodlingen ut sig över fyra hektar mark. Här växer 15 000 plantor av den gröna druvan Solaris.

– När man ska plantera vinstockar i Sverige, är det bland det viktigaste att ha väldränerad jord. Våra plantor växer på en gammal grusås. Ju torrare det är, desto mer komplexitet och koncentration av smak blir det i druvorna, säger vinbonden Da- niel Carlsson.

Tillsammans med syskonen Linda Peters- son och Mattias Carlsson är han tredje generationen på Ästad Gård som har till- hört familjen sedan mitten av 1900-talet. Verksamheten har utvecklats från jordbruk och ekologisk mjölkproduktion till dagens upplevelseföretag med restaurang, företags event, spa, vineri och vinodling.

– Vi har en tydlig uppdelning av sysslor. Min syster sköter driften och är vd. Min bror är köksmästare och ansvarig för res- taurangen. Ambitionen är hög och vi för- söker ständigt höja nivån, säger Daniel.

Vinbonden Daniel Carlsson är själv ansva- rig för företagets byggnationer, utveckling och framtidsstrategier, men från ett eget vinintresse till planteringsplanering och beställning var det inte långt.

– Hösten 2010 ıck jag reda på att det går att odla vin i Sverige. I januari 2011 köpte jag vinstockarna, säger han.

Så lades grunden till Ästads vingård som i mitten av september tog in gårdens andra skörd. Förra året skördade man 500 kg dru- vor på vilka man gjorde 300 liter vin som bestod av 20 olika experiment med olika jäsningstemperaturer och jäststammar.

– Det är ett sätt för oss att utröna vilket som blir den bästa tänkbara produkten för den druvan vi odlar med det läget vi har här, säger Daniel.

I Sverige odlas vin på några få platser; på Gotland, Öland, i Skåne och utmed kust- sträckorna. Vårt marginella klimat, vilket gör att det är på gränsen till att druvor- na mognar under växtsäsongen, innebär också att vi kan få fram riktigt ın kvalitet, menar Daniel.

– Vi har valt att använda druvan Solaris och som behöver ungefär 100 dagar för att mogna. Eftersom vi här i Ästad är en bit från kusten gör det att vi har större skill- nad mellan natt- och dagstemperatur. Kalla frostnätter är en risk och vi har förlorat un- gefär en procents fier plantor än vad som är normalt. Men lever man på marginalen får man samtidigt en god smak, under för- utsättning att man når fram, säger Dani.

Till sin hjälp under uppbyggnaden av vin- gården har syskonen haft Lars Torstensson, resande vinmakare och konsult. Lars är känd för att skapa nya vinstilar och har blivit pri- sad för detta. Han blev exempelvis utsedd till Frankrikes största vinmakare 1996.

– Vi vill skapa en helt egen produkt. Vi kan inte kopiera någon utan måste göra ett eget vin som är riktigt bra. Jag är stolt över att vingården är helt etablerad nu och att vi har gjort andra skörden. Vi har räknat med en lång resa från att börja utveckla en produkt till att verkligen ha den i produk- tion. Lars har hjälpt oss i rätt riktning, men vi har också haft lite tur också och prickat rätt, berättar Daniel.

Tanken är att göra ett heltorrt mousseran- de vitt vin. När druvorna tas in, avstjälkas de och krossas lätt så att musten rinner av innan man börjar pressa. Det är just den

musten som används till det mousserande vin som Ästad vingård räknar med att pre- sentera vid årsskiftet 2015-2016.

– Vi ska inte börja sälja något förrän vi kan stå för det. Första släppet är viktigt att det är bra. Vinet ska jäsas i två omgång- ar, vilket tar tid och vi vet inte riktigt hur länge vår produkt kommer att ligga. Vi öppnar en fiaska varannan månad för att se hur det utvecklas, säger Daniel.

Den resterande must som kommer när dru- vorna pressas har för mycket karaktär för att göra ett bra mousserande vin av. Det kom- mer istället användas till ett stilla vitt vin.

– Skulle vi använda all must till mousse- rande vin blir det väldigt baktungt och för mycket av allt. Vi vill ha ett lättare vin och kommer i första hand att satsa på detta. Det stilla vinet blir också en bra produkt, men man kommer märka en tydlig kvali- tetsskillnad mellan dessa, säger Daniel.

De tre syskonen har en tydlig tanke med vingården och vineriet. Genom stor sats- ning på hållbara unika produkter både inom mat och dryck ska Ästad bli en svensk vindestination.

– Under våra vingårdsvandringar får man följa ett år på fältet, se hur druvorna tas omhand och få en förståelse för pro- duktionen. Vin, mat och spa är en trevlig kombination. Framöver är tanken att vi ska servera vin i samband med matupple- velser. Det förstärker en produkt om man får chansen att prova den i rätt atmosfär, säger Daniel.

Lite om vinbonden Daniel Carls- son

Favoritvin:

Viner från Sancerre i Loiredalen i Frankrike Nästa spännande projekt: Att bygga en hotelldel med rum som blir världsunika. Det håller på att ritas nu och kommer nog att stå klart inom ett år.

Vildaste idé hittills: Vinet är i alla fall den svåras- te idén. Jag stångar mig ofta blodig i olika pro- jekt tills dess att det är färdigt. Men vinet är en plåga jag får leva med hela livet. Det är extremt mycket glädje som möter extremt mycket oro. Det blir en livsstil som utmärker sig mer än vad jag hade tänkt. Samtidigt är det något positivt som jag kan värna om livet ut.

Viktigast just nu: Att folk får reda på vad vi har att erbjuda. Vi vill bli den svenska omtalade vin- gården med internationella besökare.

Framtidsdröm: Jag kommer att ägna min karri- är till att göra Ästad så stort och välkänt som möjligt. Sen hoppas jag verkligen att det blir en generation till här på gården.

Kommentera