Bauhaus -en utställning i Falkenberg


På RIAN designmuseum i Falkenberg kan
vi i vinter kunna njuta av en utställning
om den tyska Bauhausskolan. Skolan har
hundraårsjubileum och museet kommer ställa ut
autentiska föremål från 1920- och 30-talen formgivna
av personer som var knutna till skolan som
lärare eller elever. Allt från möbler, lampor och
textilier till böcker och bruksföremål i keramik
och glas.
— Utställningen sker på ett av våra våningsplan,
berättar museichefen Love Jönsson. Vi kommer
visa ett 100-tal föremål från olika konstnärer, till
exempel möbler i stålrör, något som var typiskt
för Bauhausskolans ambition att skapa ett
modernt formspråk i material som kunde produceras
industriellt.
Förr har de manliga Bauhaus-konstnärerna fått
mycket plats och det är deras verk som oftast
visast upp i olika sammanhang, mycket på grund
av den förlegade syn på könsroller som fanns på
skolan när den var aktiv. På RIAN designmuseums
utställning kommer därför de kvinnliga
konstnärerna särskilt lyftas fram. Flera av dem
var knutna till skolans textila verkstad.
RIAN designmuseum har även valt att göra ett
samarbete med studenter vid HDK – Högskolan
för design och konsthantverk vid Göteborgs
universitet. De har under hösten studerat Bauhausskolans
stil och historia och fått i uppgift att
skapa nya verk som knyter an till de äldre föremålen.
Studenternas arbeten kommer ställas ut
i museets projektrum, så missa inte den delen
när du gör ditt besök på museet. Samtidigt visas
också en utställning med den unga modeskaparen
Marie O’Connor, som inspirerats av 1920-
och 30-talens moderna stil med klara färgfält och
djärva snitt.
Från och med den 2 februari 2019 kan ni se utställningarna
“Att skapa det moderna – Bauhaus 100
år”, “19 ögon på Bauhaus – Parafraser från HDK”
och “Marie O’Connor – Lager på lager”.

Bauhausskolan
Bauhaus var en nyskapande skola för konsthantverk,
formgivning och arkitektur och
den har haft ett stort inflytande på den
design och arkitektur vi har idag. Skolan låg
i Weimar i Tyskland mellan åren 1919-1925
och flyttade sedan verksamheten till Dessau,
innan den stängdes av nazisterna 1933. Men
många av Bauhaus lärare, och även elever,
flydde då till bland annat USA. På så sätt
kom Bauhaus idéer