Fillers

Ofta lyder marknadsföringen att man kan utföra en injektionsbehandling på lunchen och sedan gå tillbaka för att jobba. Och visst är injektionsbehandlingar ett betydligt enklare ingrepp än kirurgi, men i takt med att populariteten ökat har också antalet oseriösa utövare blivit fler. Josefina Idoffsson är legitimerad sjuksköterska och certifierad behandlare för estetiska injektioner på Art Clinic i Halmstad. Hon berättar mer om injektionsbehandlingar och vikten av att välja en seriös utövare.

Användningsområdena för injektionsbehandlingar kan vara bland annat att göra fylligare läppar, korrigera näslinjen, föryngra huden i ansiktet eller släta ut acneärr, till detta används Restylane eller Juvederm vilka är naturliga produkter uppbyggda på hyaluronsyra som kroppen själv producerar, dock i mindre mängd ju äldre vi blir. Josefina berättar att risken att råka ut för en allergisk reaktion av ämnena de använder är näst intill obefintlig, däremot kan man få svullnad och blåmärken efter en behandling, som sedan lägger sig.
– Det är viktigt att patienten känner till riskerna innan behandling utförs, har man inte fått någon information innan kan det kännas förödande att gå därifrån med en oväntad stickblödning och extra svullnad, säger Josefina.

Josefina vill alltid ha en konsultation med patienten innan behandling. Där skapas en kontakt och man går igenom vilket resultat patienten önskar uppnå med injektionsbehandlingen. Ofta kan väldigt naturliga och fina resultat uppnås med enkla medel. Patienten får också veta alla risker med ingreppet. Hon menar också att skulle några komplikationer uppstå är det fördelaktigt att ha gjort behandlingen på en klinik där en läkare står bakom och resurser finns för att lösa problemet.

Josefinas patienter är främst kvinnor mellan 35-60 år, men allt fler män väljer också att testa injektionsbehandlingar. De flesta som kommer till Josefina har bra koll på vad de kan förvänta sig, men hon är orolig för den skaran som kanske inte har gjort sin research.
– Unga kvinnor kanske nappar på ett billigt erbjudande de ser på Facebook utan att kolla upp om den som utför behandlingen är seriös. Resultaten kanske då inte blir som förväntat och hon går därifrån med en ojämn läpp, eller någon komplikation på grund av att hygienen varit bristande eller behandlaren inte varit sakkunnig.

Josefina berättar att det på Estetiska Injektionsrådets hemsida finns en lista över vilka som är certifierade behandlare för estetiska injektioner.

Text: Ebba Pettersson