Friskna till med Tim

Det är oftast i de stunder då det inte finns något svar som nya lösningar kommer till. Precis så var det för Tim Fredman och starten av hans företag Frihet i Rörelse.

 Tim, 26 åringen från Eldsberga som idrottat hela sitt liv på ett eller annat sätt, började för några år sedan få känningar i knän, ryggen och ena hälsenan. Efter ett tag kände han av skadorna även i sitt vardagliga liv, inte bara när han tränade. Han besökte både naprapater och sjukgymnaster men fick inga riktiga svar på vad problemet bestod av, eller vad han kunde göra åt saken. Han kände sig inte trodd när han fick höra att hans skador inte ska göra så ont som han beskrev dem. Det var då han började leta efter egna lösningar och tanken på Frihet i Rörelse föddes.

 Många lär sig leva med sina skador och bara accepterar att ”axeln gör ont” eller rent av identifierar sig med sin skada och ser sig själv som ”någon med ryggbesvär”. Detta gör att de begränsar sina liv utifrån sina skador, säger Tim som vill ändra på detta genom att se på träning och kroppens funktioner ur en annan synvinkel.

 Frihet i Rörelse fokuserar i dagsläget på fyra delar; föreläsningar, personlig träning, löpträning och gruppträning. Den senare är i sin tur uppdelad på styrka och rörlighet. På sin hemsida,

frihetirorelse.se, skriver Tim att träning ska vara roligt, lekfullt och inspirerande, och det är byggstenarna som han bygger hela sin företagsidé på.

– Många sätter sig framför en maskin på gymmet utan att stimuleras mentalt. Den mentala biten är lika viktig som den fysiska för att kunna utvecklas, säger Tim.

Efter varje träningstillfälle, där alla tränar efter egen förmåga, följer en frågestund där de medverkande får tillfälle att diskutera olika rörelser och annat som rör hälsa som helhetsbegrepp.

– Målet med min träning är att människor ska bibehålla eller få tillbaka sin rörlighet, så de kan leva ett friare liv. Målet är inte estetiskt, men om man tränar på rätt sätt, så kommer det estetiska på köpet ändå, vare sig man vill eller inte, skrattar Tim.

 Tims tips för att komma igång med träningen.

1: Ta rollen som både barn och vuxen. Gör träningen lekfull. Våga prova nya saker och fokusera inte så mycket på vad som är rätt eller fel. Men se samtidigt till att fatta vuxna beslut. Gör ingenting som är farligt, där du kan skada dig.

2: Implementera träningen i din vardag. Tänk träning lite hela tiden. Lås dig inte vid att enbart träna när träningskläderna är på. Finns det någon rörelse du kan göra lite då och då under dagen? Klassikern: Ta trapporna istället för hissen.

Text: Amanda Hajney