Kan man lära gamla hundar sitta?

Du har säkert hört talas om uttrycket ”Säg mig vad du äter och jag ska säga dig vad du är!” som myntades av Jean Anthelme Brillat-Savarin. Detsamma gäller, tro det eller ej, hur vi tänker. Jag skulle kunna säga; Säg mig vad du tänker och jag ska säga dig vad du är! Men på det sättet så begränsar jag dig. Låt mig förklara varför.

Carol Dweck (1946-) som forskar på Universitet i Stanford, Kalifornien, delar in människor i två grupper; Statiskt (fixed) mindset och dynamiskt (growth) mindset, på svenska ”attityd”. Hon menar att hur vi tänker om oss själva är något som vi lär oss av andra. Om din omgivning säger att du inte är något läshuvud, så kommer du inte att anstränga dig för att bli det heller. En annan persons narrativ (berättelse) om dig blir till din sanning. Frågan är bara om det behöver vara så?

Du kan ändra hur du tänker! Men för det krävs det träning. En person med ett statiskt mindset, vilket betyder: jag kan inte bli bättre och därför tänker jag inte ens försöka. Den kan få ett dynamiskt mindset genom att träna sig på att försöka och lyckas med lågt satta mål till en början. Det hela handlar om inställning och att bryta andras berättelser om en själv.

Smarthet är inget statiskt eller medfött, utan det är något som man utvecklar genom gedigen träning. Smarthet har ingen klasstillhörighet eller könstillhörighet. Du blir vad du gör det till.

Anders Ericsson som har forskat mycket på det här ämnet menar att man utvecklas inom idrott, skolan, på jobbet osv genom avsiktlig träning. Mer om detta lite senare.

Man har genom forskningen upptäckt plasticitet i hjärnan. Detta betyder att hjärnan fortsätter att utvecklas även i vuxen ålder. Det man vet från hjärnforskningen är att hjärnan alltid utvecklas och att nya celler ständigt bildas. Ju mer du tränar på en sak desto starkare blir nervtrådarna och uppgiften blir enklare att lösa för varje gång. För att jag ständigt ska utvecklas så läser jag svårare böcker, tränar hårdare och utmanar min dyslexi genom att skriva artiklar för Vamé till exempel. Man kan alltså lära gamla hundar att sitta.

Gunder Häggs pappa motiverade sin son genom att ständigt heja på honom. Zlatans pappa såg till att Zlatan kunde träna så mycket som han behövde. Som förälder har du stora möjligheter att påverka ditt barn till att försöka och träna istället för att säga att barnen inte kan. Erik Fernholm på ”Growingminds” har gjort en kortare film för att förklara hur man enkelt kan jobba med ett utveckla ett dynamiskt tänkande.

Enligt Ericsson Peak (2016) är det viktigt att göra följande för att bli bäst på något:

  • Avsiktlig träning – Du ska träna medvetet på det som du vill förbättra.
  • Träna på rätt saker – Att träna in felaktiga rörelser eller dåliga strategier gör inte att man blir bättre.
  • Effektiv träning & Meningsfull träning – Detta gäller både mental och fysisk träning. Man blir inte bättre för att man gör något halvdant i två timmar. Då är det bättre att lägga 40 minuter och göra det bra.
  • Fokus och mål för att veta vart man är på väg.
  • Disciplin – Ge inte upp bara för att det blir svårt.
  • Motivation, feedback och att få lyckas – människor i ens omgivning måste stötta och utmana för att man ska nå sina mål.

 

Boktips:

Carol Dweck (2007) Mindset

Anders Ericsson (2016) Peak

Anna Tebelius Bodin (2015) r dig mer på kortare tid

Videotips:

Growingminds: https://www.facebook.com/growingminds.se/videos

Carol Dweck: https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY

 

Text: Charlott Zsoldos Holistic health coach (JustLotta)

Foto: Kimberly Pålsson