Värmepumpssäsong!


Värmepumparna är här för att stanna. Det menar Birger Bäckmark på VVS-projektering AB i Eldsberga söder om Halmstad. Sedan 2004 har han och hans kollegor installerat åtskilliga värmepumpar runt om i södra Sverige.
Just nu är det högsäsong för Birger och alla andra installatörer i landet. Birger menar att de flesta av hans kunder inte tänker på att det blir kallt varje år och får därför i all hast beställa en värmepump i sista stund. Att den ska vara färdiginstallerad till jul, ja det ser alla kunder som en självklarhet. Vilket gör att alla installatörer får jobba extra hårt för att hinna med alla kunderna.
När jag frågar Birger om varför folk väljer att installera en värmepump så svarar han nästan på reflex.
-Det är billigt!
Så resonerar nästan alla kunder och det är därför som värmepumparna är så populära framför t.ex. solceller eller fjärrvärme. Att den är nästintill underhållsfri och har en lång hållbarhet är även det ett plus.
En värmepump minskar värmekostnaderna i en fastighet med minst 60 %.
När intresset är så stort för värmepumpar är det många händiga personer som vill installera den själv. Men Birger avråder till detta.

Installation inget för den händige
Det är faktiskt så säger Birger att det krävs en certifierad montör för att sätta in en värmepump.
Inte bara att det är ett tekniskt svårt arbete som kräver stor erfarenhet och verktyg utan om en privatperson installerar värmepumpen och någonting händer eller den inte blir installerad korrekt så gäller inte försäkringen. Det som man då sparade in med att montera själv får man sedan betala dubbelt när en installatör får göra om arbetet.
– Det är så att vid en installation av en luft/luftvärmepump eller vatten/luft så måste man även sälja installationen. Det är inte lagligt att installera den själv säger Birger.
Det beror på att man drar ledningar med köldmedium. Detta är mycket miljöfarligt och är dessutom farligt för människor.

Värmepump en god investering
På Comfort i Halmstad har man installerat närmare 2500 värmepumpar sedan starten 1994. De menar att en värmepump är en investering på huset. Både ur ett ekonomiskt perspektiv men det ger även en lägre miljöpåverkan. De pumpar som installerades för ett decennium sedan har redan betalat av sig. Comfort rekommenderar att istället för att göra en reparation på en gammal pump så är det mer lönsamt att byta ut till en modern pump som är dubbelt så effektiv.

Inför en installation är ett hembesök ett måste säger Peter, vd på Comfort. Vid ett hembesök går installatörerna igenom det befintliga värmesystemet och ser vilket värmebehov det finns. Det är det bästa sättet att ta reda på vilken som är den rätta pumpen, var den ska placeras och till vilket pris man ska lägga installationen på.

Viktigt när man placerar värmepumpen är att den yttre och den inre delen placeras så nära som möjligt för att minimera energiförlusten. Med den yttre delen är det väldigt viktigt att den står skyddat så att snö, löv och annat skräp inte ska blåsa in och fastna i pumpen.

För att hålla sin värmepump i bra skick ger Peter rådet att på en värmepump ska man rengöra filtret 4–12 gånger om året och vartannat år ger man den en rejäl städning. Då kommer den hålla och vara effektiv väldigt mycket längre.

Fler och fler upptäcker fördelarna med en värmepump och både försäljare, installatörer och kunder går mot en ljus framtid. Birger och hans kollegor räknar med ett ännu större intresse nästa år och kunderna, ja, de har som sagt redan börjat spara pengar.

Text: Björn Larsson

Inforuta:
Värmepumpar i siffor
Olika värmepumpar skiljer sig ganska mycket åt mellan varandra, inte bara hur de producerar värme utan även i pris och i hållbarhet.

Installationskostnad
Baserad på en fastighet 50-300m2
• Luft/luft 13,000–35,000: –
• Mark/jord 95,000–200,000: –
• Luft/vatten 75,000–125,000: – (notera att en luft/vatten värmepump är ett komplett system som även inkluderar varmvatten)

Hållbarhet
• Luft/luft 8-12år inkl. byte av pump
• Mark/jord 15–25 år inkl. byte av kompressor
• Luft/vatten 12–20 år inkl. byte av kompressor