Företagsskolan Del 3

0
1663

Då har vi kommit fram till del tre av Vamés företagsskola.
I förra numret gick vi igenom skatt,
moms, ersättning och en liten del av bokföringen.
Denna gång ska vi ta upp några saker du bör tänka
på medan du driver ditt företag.

Anställa personal I samband med att du anställer någon blir du arbetsgivare, och det innebär att du måste registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du ska också göra avdrag och redovisa skatten för de anställda samt betala
arbetsgivaravgifter på de anställdas löner. Du redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter varje månad i en arbetsgivardeklaration och efter årets
slut skickar du in kontrolluppgifter för dina anställda. Du kan få ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen om du anställer en person som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara någon som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge, eller en ung
person som behöver få möjlighet att komma in i arbetslivet. Du måste betala sjuklön dag 2–14 när en anställd blir sjuk. Den första sjukdagen är
alltid en karensdag, då får den anställda ingen ersättning alls. Dag 8 måste den anställda lämna en kopia av ett läkarintyg eller läkarutlåtande.
Om den anställda fortfarande är sjuk efter dag 14 måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan som kan betala sjukpenning. Om du blir sjuk eller får barn omfattas du av sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Din ersättning är beroende
på din sjukpenninggrundade inkomst, som räknas ut av Försäkringskassan beroende på vilket typ av företag du har. Handel med andra länder Om din affärsidé sträcker sig utanför Sveriges gränser så är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller både i Sverige och i landet du tänkt handla med. Reglerna varierar beroende på vilken vara eller tjänst
det gäller, om du handlar med företag eller privatkunder, samt om dessa länder finns inomeller utanför EU. Om EU-området inte tillhör tullunionen eller EU:s skatteområde, gäller reglerna för import och export av varor till länder
utanför EU. EES-länderna (EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein) har en gemensam marknad för varor. EU:s gemensamma marknad innebär att varor kan röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För många varor har EU-länderna därför gemensamma regler. För vissa varor har EU-länderna dock egna nationella regler. Det finns särskilda bestämmelser för att föra in vissa varor. Då behöver du licens eller någon form av tillstånd för att föra in varan till Sverige från ett annat EU-land. Ta reda på vad som gäller för dina varor och/eller tjänster. Med handel av varor utanför EU krävs det att du tulldeklarerar de varor du för in eller ut ur EU. För handel utanför
EU krävs ett Eori-nummer, vilket är ett speciellt registreringsnummer, som du får av Tullverket. Vissa varor kräver även ett importtillstånd eller
en importlicens för att få föras in i EU. Alla som bedriver en momspliktig verksamhet och är
registrerade hos Skatteverket får ett momsregistreringsnummer. I EU kallas det numret i ställetför VAT-nummer. Om du handlar med tjänster, oavsett om det gäller inom eller utanför EU, behöver du inte lämna tulldeklaration. Ofta räcker det med att tjänsten uppfyller kraven i Sverige för att den ska kunna säljas i andra EU/ EES-länder, men inom vissa områden gäller nationella krav och då kan det behövas tillstånd
eller liknande för att få utföra tjänsten.Bokslut och deklaration När verksamhetsåret är
över måste du göra ett årsbokslut, alltså summera intäkter och kostnader i en resultaträkning, samt tillgångar och skulder i en balansräkning. Uppgifterna du får från årsbokslutet fyller du sedan i din deklaration. Tänk på att reglerna för
bokslut varierar beroende på vilken företagsform du har och hur stor din omsättning varit.
En enskild näringsidkare redovisar resultatet i en särskild bilaga i inkomstdeklarationen (NE-bilagan). I ett handelsbolag redovisar varje delägare
sin del av handelsbolagets eller kommanditbolagets resultat på en särskild bilaga
till sin inkomstdeklaration. Aktiebolag och ekonomiska föreningar lämnar in en inkomstdeklaration och redovisar företagets vinst och de
skatter som företaget själv ska betala. Aktieägaren
eller medlemmen i den ekonomiska föreningen
deklarerar för sin lön och eventuell utdelning eller återbäring i sin inkomstdeklaration.
Det är mycket viktigt att skicka in sin deklaration
i tid. Det gäller även årsredovisningen, om vissa företagare måste skicka in till Bolagsverket.
Det gäller större ekonomiska föreningar,
aktiebolag, större enskilda näringsverksamheter,
handelsbolag och kommanditbolag med juridiska
personer som bolagsmän samt som bolagsmän samt större handelsbolag
och kommanditbolag.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här