Händighet

0
2772
Pia_Dunér

Det finns nästan alltid en sån där händigperson någonstans i vår bekantskapskrets.Ni vet hen man alltid ringer närman ska sätta upp en tavla, regla upp en gipsväggeller bygga en friggebod. De kan justera världensalla ventiler och de kan utan elektroniska hjälpmedelställa in förgasarna på en Benelli 750.
Dehar alltid en snabb och enkel lösning på allt somska lagas, fixas, putsas, byggas, resas, rivas ellernivelleras.Dessa personer verkar ha en genetisk kodningsom helt autonomt ser vari problemet beståroch hur detta lättast åtgärdas. Med multitångeni sin ficka löser de 70 % av alla uppkomna situationer,med skruvdragaren löser de ytterligare 20%. För de resterande 10 procenten hämtar de sinsvets ur bagaget på bilen.
Vattenpasset verkarinbyggt i huvudet. De är gudar med verktygshållarei bältet och det har hänt att jag irriterat mejpå hur inihelvete händiga de är.Trots att ungdomar idag har tillgång till all världenshändighet i sin handflata så är det inte alltidden når ända ut i fingerspetsarna. Visserligenfinns det många fjortonåringar som både kanbyta ett moderkort och hacka in sig i en telefonväxel.
Vissa har en sådan makalös motorik att demed en joystick skulle styra en drönare genomett nålsöga. Allt detta är fantastiskt och förtjänarrespekt.
Det är dock viktigt att händighetenbestår även om routern slocknar och den digitalanavelsträngen ut i cyberbiblioteket brister.En sådan kamrat har jag. Vi kan kalla honomSvante.
För snart 40 år sedan traskade han ochen lite småbusig bekant på en bakgata i Marstrand.De var på väg hem i den ödsliga sommarnattennär de noterade att en varuleverans hadeskett i en portgång. Översta lagret bestod av endrickaback med pilsnerflaskor och både Svanteoch hans kamrat kände plötsligt en stark lust tillmalt och humle. Tyvärr var drickabacken placeradtvå meter bakom en gallergrind, långt utomräckhåll för de två törstiga tonåringarna.Det är här den äkta händigheten kickade in.Med hjälp av en sopkvast och ett skosnöre tillverkadeSvante raskt ett verktyg vars ögla på fyraminuter befriade en sovande krögare från 20 flaskorpilsner.
Flaskorna lyftes varsamt rakt genomspjälorna på grinden och ner i det mjuka fodretpå Svantes kofta, vilken tillfälligtvis konverteratstill ölbag. Adrenalinpåslaget tillsammans meddet nattliga fyndet gjorde att pojkarnas fest kundefortsätta ytterligare några timmar isommarnatten.Huruvida detta var ett pojkstreck eller en åtalbarrififikupp kan diskuteras. Det är nog ändåpreskriberat.
Jag ville bara poängtera vilken tillgångäkta händighet utgör. Tänk om Svante varitmitt ute i Sahara när han kom till den låsta grinden?!Då hade hans händighet kunnat rädda liv!

Text: Anders Krasse

Vamé magasin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här