Vikten av stillhet och vila

0
2120

Har du märkt av att många människor i din omgivning verkar vara extra stressade nu- förtiden? Många saker som ska hinnas inom dygnets 24 timmar som jobb, göra karriär, barn, olika aktiviteter, deadlines, att-göra-listor, vara social, träna och många andra saker. Vårt samhälle snurrar på allt snabbare och vi utsätts för ett enormt informationsflöde och vi behöver därför ge oss extra tid att stanna upp, varva ner och bara vara. Att ge oss utrymme att vara fullt närvarande i stunden. Desto mer vi har runt oss, desto snabbare livet snurrar på, så uppfattar vi allt mindre och vi kommer längre ifrån oss själva, den vi är.
En stillhetsmetafor Tänk att du har ett glas med vatten framför dig. Iaktta vattnet i glaset en liten stund. Det du kommer att se är att vattnet är alldeles stilla och du kan se klart igenom. Tänk nu att du tar en skopa med sand och häller i glaset och rör sedan runt med en sked. Om du nu iakttar vattnet i glaset kommer du märka att det är alldeles grumligt av sanden som far runt i vattnet och att det är som en liten minitornado därinne.

Liknelsen ovan är precis det som händer i vårt inre när vi har fullt upp och stressar genom livet. Vårt sinne och våra tankar blir grumliga och vi har svårt att tänka klart och fatta bra beslut.
Att stanna upp och landa i stillhet är som när vattnet stillar sig igen och sanden sjunker till botten av glaset. I stillhet får tankarna möjlighet att skingras och du ser dem klarare och tydligare istället för att det är ett virrvarr av tankar. I stillheten får vi möjlighet att få distans till våra tankar och vi kan fatta klokare beslut som ligger i linje med det som vi innerst inne önskar i livet. När vi är fast i stress och virrvarr av tankar så fattar vi ofta beslut utifrån kortsiktighet och ofta inte så genomtänkta beslut. Om vi gör det ofta och under lång tid för att vi lever i och under stress så kanske vi snart upptäcker att livet inte riktigt tagit den riktningen som är vår önskan. Önskar du öka din hälsa och ditt välmående är stillhet en viktig aspekt att välja in i livet.

Hur gör man då? Skogen och naturen är en bra plats att vistas på för att finna stillhet. Naturen stressar aldrig och ger ett lugn genom att bara vistas där. Många använder sig av meditation, yoga, målar, fiskar för att finna stillhet. Stillhet är en plats där du rent fysiskt saktar ner och ger utrymme för både tankar och känslor att sakta ner och stilla sig. I vardagen kan det innebära att du stannar upp och är närvarande när du andas några andetag, eller fokuserar tankarna och är fullt närvarande i ett möte med en medmänniska. Det viktiga är inte vad du väljer att göra, utan att du väljer kontinuerligt att stilla dig och vara medvetet närvarande.
3 saker du kan välja in för att skapa mer kontakt med stillhet:

  1. Andas. Stanna upp, stilla dig och blunda gärna. Genom att blunda stänger du ute yttre distraktioner från att störa dig. Fokusera på att förlänga andetaget ut lite mer än du i normala fall gör när du andas. Det bidrar till att du stimulerar det parasympatiska nervsystemet som är kopplat till lugn – och ro systemet i din kropp.
  2. Medveten närvaro Under valda stunder under dagen, stanna upp och var fullt närvarande med det du gör med dina händer just i den stunden. Om du ex diskar, var fullt närvarande med det du diskar.
  3. Boka in tid för dig själv Vi har lätt att boka in mycket i våra kalendrar. Har du svårt att finna tid för stillhet så boka in den tiden i kalendern innan du bokar in andra saker under en vecka och håll fast vid att ge dig den tiden för ditt välmående.
    Text: Anna Numell