Mindre städer lockar dagens unga

0
3473
Mindre städer lockar unga


Undersökningar visar att det inte längre är de största städerna som lockar dagens ungdomar. De vill istället helst bo i mellanstora städer och säger att det som gör en stad attraktiv är: närhet till allt, fokus på hållbarhet och tillgång till grönområden.

Under hösten 2019 gjorde företaget Yougov en undersökning där de frågade 5000 personer mellan 18-35 år i länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz var de vill bo i framtiden. Endast 12% av dem svarade att de vill bo i städer med 1 miljon invånare eller mer.

Detta ligger i linje med att det under 2018 skedde ett trendbrott då Stockholms län fick ett negativt flyttnetto. Alltså att fler flyttar från än till staden för första gången på 15 år. Men faktum är att detta inte är något unikt. Göteborg, Malmö och Stockholm stad hade alla ett negativt flyttnetto under 2019.

Helena Paulsson är chef för stadsutveckling på Afry och skrev nyligen en artikel på arkitekt.se. Där belyste hon detta trendbrott som visar att det inte längre är de största städerna som lockar dagens unga. Istället vill de flytta till små och mellanstora städer.

Viktigt med hållbarhet

Yougovs undersökning visade även att 62% av de tillfrågade svarade att hållbarhet är en viktig aspekt av var man vill bo. De delar i hållbarhetstänket som ungdomarna anser vara viktigast är att det ska finnas gröna områden, god återvinning och bra kollektivtrafik i staden de bor i. Utöver det svarade ungdomarna att det som gör en stad attraktiv är närhet till familj, vänner, arbete och naturen.

Företaget Afry, som Helena jobbar för, gjorde sedan egna uppföljningar under våren och sommaren 2020. De genomförde samtal med företrädare för 15 mindre och mellanstora kommuner i Sverige, och med studenter. Dessa samtal visade på precis samma sak som Yougov kommit fram till. Fokus låg fortfarande på det lokala, hållbarheten och naturen. Helena menar att detta ligger i linje med vad folk uttryckt allt mer under det pandemidrabbade 2020. Att många börjat tänka mer på hur de vill leva sitt liv egentligen. Och att det som framstår som viktigast för många är närhet till familj och till naturen.

Det ser alltså ut som att små eller mellanstora städer har bäst chans att locka till sig unga i framtiden. Men Helena skriver att det egentligen inte är städernas storlek som spelar störst roll. Istället är det förmågan att anpassa sig och utvecklas som kommer avgöra om de vinner ungdomarnas uppmärksamhet. Enligt henne är det medelstora städer på pendlingsavstånd till storstad som framstår som mest attraktiva. Särskilt om de också tillhör en spirande större region. Detta styrks av en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort. Den visar att när det gäller kommungrupper, så är det de som kallas ”Pendlingskommun nära storstad” som väntas öka mest i landet framöver.

Stora ökningar i Halland

Men en förändring som skett under pandemin är just att vi pendlat allt mindre då fler av oss började jobba hemifrån istället. Helena skriver att en fördel med det är att det givit mindre samhällen en ny attraktion. Eftersom folk i ökad utsträckning börjat handla och agera mer lokalt. Hon förklarar att det går alldeles utmärkt att leva lokalt men jobba globalt.

Hur ser det då ut här i Halland? SCB släppte nyligen siffror som visar att Sveriges befolkning förväntas öka med 7.4% fram till år 2030 – upp till dryga 11 miljoner invånare. Och intressant nog förväntas Hallands län ha näst högst ökning i hela landet, med 11.9% på tio år. Men det är inte bara den statistiken som har Halland uppe i toppen. SCB skriver också att Halland är det fjärde mest tätbefolkade länet i landet. Städerna i Halland tätnar dramatiskt menar de och visar att befolkningstätheten i Halmstad ökat med 25% de senaste 20 åren. Vad betyder det för framtiden då?

Jo, en fördel som kan komma utav tätare städer är att det finns en hållbarhet i att samsas om samhällsservice och kollektivtrafik. Nackdelar är att det blir färre grönområden på grund av ökade bostadsbyggen. Således kan man se att det återigen handlar om de frågor som unga efterfrågar när de ska välja plats att leva på. Och att statistiken visar på både bra och dåliga punkter för städernas attraktionskraft mot de unga. Huruvida Halland och Halmstad lyckas med att locka till sig fler ungdomar i framtiden kommer bli spännande att se.


Text & grafik: Daniel Kämäräinen

Källor: arkitekt.se, SCB.se


Läs också: https://vame.se/klimatkunskap-for-alla/