Slipp & Klipp

0
1832

De sparar tid, de är smarta och tysta. Att var och vartannat villahushåll äger en robotgräsklippare är Inte svårt att förstå.  Robotgräsklippare introducerades på marknaden redan på 1990-talet. Men de hade svårt i början att rik­tigt slå igenom, de ansågs dyra, stöldbegärliga och gav inte det resultatet som husägarna ville ha. Mycket har hänt sen dess och nu är det svårt att hitta ett villakvarter som inte har åtmins­tone ett par stycken robotar som kör runt. Enligt en rapport från Handelns utredningsin­stitut, HUI, ökade köpintresset för robotklip­pare med 737 procent mellan åren 2011 och 2016. Och intresset har inte minskat, tvärtom. 
Det är lite olika mellan de olika märken och modeller hur tekniken i roboten fungerar, men samtliga robotklippare navigerar sig fram med hjälp av en begränsningskabel som man antingen gräver ned eller faster i gräset med hjälp av märlor. Hem till laddstationen hittar de med hjälp av en guidekabel, gps eller radio­signaler eller en kombination av samtliga. Många av robotgräsklipparna är så kallade ”smarta”. Det innebär att de lär sig körytan dvs. trädgården, de känner av hur mycket gräset växer och styr därefter klipptiden och de lär sig klippa på ett sätt som kanske ser slumpartat ut, men det gör att gräsmattan inte får de tråkiga ränderna som lätt kan uppstå vid manuell klippning. 
En robotgräsklippare passar i nästan alla trädgårdar, men man får tänka på hur ter­rängen i ens trädgård ser ut när man ska köpa en robotgräsklippare. Storleken på trädgården spelar stor roll. Om trädgården är kuperad, mängden buskar, träd och rabatter och till och med om grannen har en robotgräsklippare kan påverka vilken man ska köpa själv då de olika navigeringssystemen kan störa varandra. Olika varianter är olika känsliga för detta. 

Priset är en annan faktor som påverkar väldigt mycket. Man kan hitta en robotgräsklippare från 5 000:- upp till det tiodubbla. Ett enkelt sätt att förklara prisskillnaderna är att man får det man betalar för. En mindre trädgård, kanske vid ett radhus, eller en sommarstuga utan så mycket vegetation eller andra hinder behöver en enklare, billigare maskin men en större tomt, en stor villa eller flerfamiljshus med mycket träd och buskar kanske en pool behöver en mer avancerad och därmed dyrare apparat. Sedan får man som konsument själv hitta en variant som passar både ens behov, ens trädgård och plånboken. Det finns flera faktorer som talar för att robotgräsklippare kommer att fortsätta vara populära. Främst så sparar man mycket tid. Om man lägger två timmar i veckan på att manuellt klippa gräset så sparar roboten in cirka 25 timmar en normal sommar. Med en robotgräsklippare är det inte bara en gräsklip­pare man köper, man köper sig även lite tid och extra ledighet i sommar. 

Tips på robotgräsklippare