Jabb, jabb och en krok, sen ett kraftigt rakt slag!

0
2181

Det är fantastiskt kul att mina krönikor uppmärksammas. Den feedback jag får från vänner, familj och folk jag träffar i olika sammanhang är positiv och värmer alltid. Via sociala medier frågade en bekant om min syn på hur man tacklar motgångar och personer som Inte tror på en. Motstånd är något som framåtsträvande personer ofta stöter på.

Vad som är intressant i fallet ovan, enligt mig, är att det ena ger bränsle och det andra stjälper. Hur man väljer att se på det berorförstås på vilken generell inställning man har till saker och ting. Men motgång är det som göder min egen drivkraft och skapandepro­cess. När något ställs på sin spets då levererar jag som bäst. Vänj dig vid att se på motgångar som en möjlighet till att reflektera och tänka i nya banor, agera systematiskt och snabbt därefter. Nyckeln till ett framgångsrikt företag­ande är att vara mottaglig för förändringar och kunna genomföra dem. En smäll kan komma plötsligt och hårt Samla dig, förflytta dig och med kraft slår du tillbaka. Börja omfamna ditt företagande som en händel­serik och givande livsstil snarare än som en nöd­vändig sysselsättning – det gör dig mer effektiv. 

En av de tyngsta bördorna vi entreprenörer ställs inför är negativiteten hos personer som inte tror på oss, iden vi arbetar med, pro­dukterna vi säljer och som överlag kritiserar eller försöker begränsa oss. Energin från dessa människor kan få fäste och spridas om man inte lär sig att hantera den. Bli medveten om att din framgång och egen lycka är direkt beroende av tron på dig själv. Mod och beslut­samhet stärker dig – det hjälper dig även att ta ansvar för vad som sker i ditt liv. När du tar beslut utifrån dina åsikter och värderingar kommer du märka att du skapar kontroll. Ibland kan man inte undvika att hamna i situ­ationer där människor låter sin negativa energi flöda, men låt inte denna påverka dig. Ödsla heller inte din positiva energi på att försöka omvända eller övertyga dessa människor – det är många gånger lönlöst. Det är istället ett ypperligt tillfälle till att träna och stärka din inre sköld mot negativitet. Likt boxare måste entreprenörer lära sig ett antal ”slagserier” som röjer vägen och tar dem framåt. Du har en plan, du siktar mot något och du vill ha det där lilla extra. Håll huvudet högt och är motståndet tungt – satsa då på knock!