Pålitlighet utklassar prestation

0
4213
Pålitlighet är en viktig egenskap

Tåg kommer och går. Ibland är man lokföraren och vill bjuda med folk på resan och ibland är man den som får erbjudande om att åka med. Jag har många gånger funderat över vad det är som gör att vissa team fungerar i längden och kan prestera tillsammans medan andra upplöses. 

Vi människor är duktiga på att fokusera på prestation när vi väljer bland kandidater. Under anställningsintervju, när vi ska utse samarbetspartner eller när vi ska välja partner att driva företag ihop med, ligger fokus på prestation. 

Jag tror på en balans mellan prestation och pålitlighet. Med tyngd på trovärdighet och lojalitet. Inom US Navy Seals säger man: I trust you with my life, but do I trust you with my money and my wife? Ju mer jag tänker på det desto klarare blir min bild av vad det är de bygger sina team på. 

Mäta pålitlighet

Jag tycker att vi har en skev syn på hur man mäter en persons lämplighet att fungera i grupp. Det finns alldeles för många metoder som mäter en persons prestationsförmåga och nästintill inga som mäter en persons pålitlighet. Varför är det så? Kanske är det för prestation är något man förstår, ett resultat svart på vitt. Men jag förundras över hur prestationsbaserade mätvärden kan överväldiga alla andra saker. 

För att ett team ska kunna fungera i längden måste medlemmarna kunna lita på varandra. Ingen vill arbeta med någon som har låg prestation och låg pålitlighet. Man vill heller inte arbeta med högpresterande med låg pålitlighet. De här personerna kan till slut förpesta en hel grupp. Man vill arbeta med personer som presterar så klart, man får bara inte låta sig förblindas. Vad som utklassar prestation är pålitlighet. Så hellre hög pålitlighet och medel prestation än tvärtom. 

Pålitliga personer skulle jag vilja säga är de bäst begåvade att fungera som ledare då de har en förmåga att skapa en miljö för alla. 

När du ska anställa eller förverkliga en idé genom att starta ett företag med någon se då till att du kan lämna över en summa pengar samt din kvinna/man till den här personen en stund utan att behöva oroa dig! 

Text: Selim Kalkan 

Läs också: https://vame.se/mot-hogt-satta-mal/