Retoriska tips för retorikern i dig

0
3050
Tips för att hålla tal

Skulle du vilja hålla tal, men känner en viss rädsla för att tala inför människor? Det är du inte ensam om och det finns faktiskt tips och trix för att mildra den känslan och samtidigt locka fram retorikern i dig. Med medvetenhet och vissa retoriska knep kan det ge nyckeln för att låsa upp dörren till scenen.

Enligt läkaren och psykiatrikern Anders Hansen är det vår historiska hjärna som får oss att bli rädda för att tala inför människor. Det värsta som kan hända är att vi gör bort oss och historiskt sett har det varit livsfarligt då det innebar utfrysning ur gruppen. Viljan att undvika ensamhet förr i tiden har utvecklat hjärnan att skapa ett sorts stresspåslag inombords i förberedelse att fly sådana situationer. I dagens samhälle är det dock inte lika livsavgörande att bli ensam, och vi blir troligtvis inte ens utfrysta av gruppen, men den egenskapen i hjärnan lever kvar i oss.

Ett

Ett första tips är att acceptera den jobbiga känslan för att få kontroll över situationen när du ska tala. Att vara medveten om vad som händer hos dig kan få dig att hantera stresspåslaget på ett optimalt sätt.

Två

Tips två är att tänka över det du ska tala om. Vad ska vara kärnan i ditt tal? Handlar det om en nära vän, en produkt eller ett visst ämne? Oavsett behöver du tänka igenom kärnan för att sedan i tips tre bygga vidare på ditt tal.

Tre

Nummer tre på tipslistan är att fokusera på hur du ska bygga ut ditt tal. Här är det viktigt att tänka på vilken vinkel du vill ha på din kärna. Ska talet handla om vad din kompis har lärt dig, historien bakom din produkt eller vad ditt ämne kan användas till?

Fyra

Tips nummer fyra är att sedan läsa av inför vilka du ska tala. Vem är mottagaren? Om du exempelvis talar inför släkt och vänner på ett bröllop behövs det möjligtvis ha en formell stil. Om du exempelvis håller ett föredrag för skolungdomar kan språket vara aningen mer informellt där ett lättare språk blir nödvändigt. Nu bör du ha tänkt igenom ditt ämne, det du ska tala om, vilken utgångspunkt du ska ha och hur du ska tala om det samtidigt som du anpassat stilen till din mottagare.

Fem

Tips nummer fem blir nu att se över talets disposition. När ska du säga vad? Spåna på en inledning som fångar lyssnarens intresse. Sedan i mitten av talet bygger du ut inledningen och förklarar mer om det du valde i tips tre. Avslutningen av talet bör höra samman med inledningen för att på ett snyggt sätt knyta ihop talet. Om fokus på talet är att exempelvis berätta vad din vän har lärt dig är det i inledningen du introducerar det, i mittendelen där du förklarar det och i avslutningen där du knyter samman det.

Sex

Nästa tips, nummer sex i ordningen, är att få in stilfigurer som kan hjälpa till att formulera talet till att bli skönt att lyssna på eller att lyssnarna blir övertygade av det du har att säga. Tänk på exempelvis Martin Luther Kings ”I have a dream…” där han använder figuren anafor, som betyder att talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar.

Sju

Nu är talet nästan klart och det är i tips sju du färdigställer det sista innan själva framförandet. Tips sju är att öva, öva och öva. Genom att läsa talet högt får du hjälp att hitta de svaga punkterna. Du kan spela in dig själv eller be en närstående att lyssna på dig för att se vad du behöver förbättra. Att läsa ett manus rakt upp och ner kan bli robotlikt vilket med fördel kan förhindras med hjälp av talspråkliga inslag som exempelvis ”liksom” eller ”typ” som gör det mer mänskligt och även skönare att lyssna på. Genom övning ökar även chansen att komma ihåg talet utantill.

Åtta

Tips nummer åtta är att försöka öva in talet till minnet och att skriva ner stödord istället för ett exakt manus. Om du mitt i talet börjar fastna i ett exakt manus kan stressen öka, medan du med stödord inte måste säga allt i rätt ordning vilket gör dig friare i ditt framförande.

Nio

Det nionde tipset fokuserar på själva framförandet där innehållet i talet inte är det viktiga. När det gäller framförandet använder du din röst, ditt kroppsspråk och även dina kläder eller tekniska medel som hjälp. I och med pauser visar du på ämnesbyte. Med ditt minspel kan du visa på känslor. Kläderna och de tekniska medlen visar kanske tankar, idéer och låter lyssnarna vila ögonen på något annat än på dig som talare.

Tio

Det tionde och sista tipset är att under hela processen arbeta med ett löst manus där du enkelt kan ändra, ta bort eller lägga till saker utan att upplevelsen av talet försvinner. Om du från första punkt känner att du måste skriva som du ska tala kan det låsa arbetsprocessen. Ha ett öppet tankesätt där du uppmuntrar dig själv att tänka kreativt för att komma fram till slutprodukten.

Text: Gustav Enstedt


Läs också: https://vame.se/vagen-till-frihet/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här