Att stapla klossar – inte bara en lek

Idén dök upp när barnen byggde med lego. Var det när
han råkade trampa på en kloss kanske? Det var länge sedan Morgan Andrén hittade inspirationen till sitt energi- effektiva och miljövänliga framtidshus. Sedan dess harbyggkonceptet utvecklats och familjeföretaget växt. Nu är Morgan’s Husgrunder på väg från Frillesås ut i världen.

Morgan andrén har varit betongarbetare sedan han gick ut bygg- och anläggningspro- grammet. Efter att ha varit runt på fiera företag och samlat erfarenhet startade Morgan eget tillsammans med sin bror 1989. Företaget skulle så småningom delas upp, och i dag bygger han så kallade framtidshus med sin son på Morgan’s Hus- grunder. Hemligheten bakom framgången heter EKOLIT.

EKOLIT-konceptet är vad som gör framtids- huset speciellt. Enligt Morgan är det ett snabbt,enkeltochkostnadseƒektivtsystem. – EKOLIT är ytterväggarna som staplas upp med frigolit. Det är som att bygga med Duplo-Lego. Sedan gjuter vi inuti, vilket gör att det blir starkt, säger han.

Byggklossarna är alltså gjorda som legobi- tarochkandärförstaplas.Likhetenmedlego är inte ett sammanträƒande; tidigare hette tekniken just LEGOLIT. När Lego Sverige hörde av sig ıck namnet ändras, men prin- cipen förblir densamma. Det är lågenergihus med tjocka väggar och god isolering.

Det första framtidshuset byggdes i Laholm för sex år sedan. I dag bor båda Morgans döttrar i framtidshus. Med utgångspunkt i Frillesås bygger Morgan’s Husgrunder mest i Halland, men efterfrågan på EKO- LIT är hög, och Morgan har levererat material så långt som till Stockholm och Mora. Nu verkar nästa steg vara på gång. – Eventuellt ska vi börja sälja i Polen, det är väldigt stort intresse där. Vi har en sam- arbetspartner där som ska lansera detta, säger Morgan.

Att intresset för EKOLIT sprider sig är mycket tack vare testvärden. Ett fram- tidshus på 135 kvadratmeter har en total energiförbrukning på åttatusen till niotu- sen kilowattimmar per år. Konkurrerande tekniker med tunnare väggar kommer inte nära samma värden.

Är man intresserad av att titta på ett framtidshus är det bara att höra av sig till Morgan, som ständigt bygger nya. Just nu hjälper han sonen sätta ihop sitt eget ställe. Precis som när barnen var små och de byggde med lego.

Text: Kristofer Karlsson

Kommentera