Företagsskolan Del 3


Då har vi kommit fram till del tre av Vamés företagsskola.
I förra numret gick vi igenom skatt,
moms, ersättning och en liten del av bokföringen.
Denna gång ska vi ta upp några saker du bör tänka
på medan du driver ditt företag.

Anställa personal I samband med att du anställer
någon blir du arbetsgivare, och det innebär att
du måste registrera dig som arbetsgivare hos
Skatteverket. Du ska också göra avdrag och
redovisa skatten för de anställda samt betala
arbetsgivaravgifter på de anställdas löner. Du
redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter varje
månad i en arbetsgivardeklaration och efter årets
slut skickar du in kontrolluppgifter för dina
anställda. Du kan få ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen
om du anställer en person som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis
vara någon som är nyanländ i Sverige,
någon som varit arbetslös länge, eller en ung
person som behöver få möjlighet att komma in
i arbetslivet. Du måste betala sjuklön dag 2–14
när en anställd blir sjuk. Den första sjukdagen är
alltid en karensdag, då får den anställda ingen
ersättning alls. Dag 8 måste den anställda lämna
en kopia av ett läkarintyg eller läkarutlåtande.
Om den anställda fortfarande är sjuk efter dag 14
måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan
som kan betala sjukpenning. Om du blir
sjuk eller får barn omfattas du av sjukförsäkring
och föräldraförsäkring. Din ersättning är beroende
på din sjukpenninggrundade inkomst, som
räknas ut av Försäkringskassan beroende på vilket
typ av företag du har.
Handel med andra länder Om din affärsidé
sträcker sig utanför Sveriges gränser så är det viktigt
att du tar reda på vilka regler som gäller både
i Sverige och i landet du tänkt handla med. Reglerna
varierar beroende på vilken vara eller tjänst
det gäller, om du handlar med företag eller privatkunder, samt om dessa länder finns inom
eller utanför EU. Om EU-området inte tillhör
tullunionen eller EU:s skatteområde, gäller reglerna
för import och export av varor till länder
utanför EU. EES-länderna (EU-länderna samt
Norge, Island och Lichtenstein) har en gemensam
marknad för varor. EU:s gemensamma
marknad innebär att varor kan röra sig fritt över
gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För
många varor har EU-länderna därför gemensamma
regler. För vissa varor har EU-länderna dock
egna nationella regler. Det finns särskilda
bestämmelser för att föra in vissa varor. Då
behöver du licens eller någon form av tillstånd
för att föra in varan till Sverige från ett annat
EU-land. Ta reda på vad som gäller för dina
varor och/eller tjänster. Med handel av varor
utanför EU krävs det att du tulldeklarerar de
varor du för in eller ut ur EU. För handel utanför
EU krävs ett Eori-nummer, vilket är ett speciellt
registreringsnummer, som du får av Tullverket.
Vissa varor kräver även ett importtillstånd eller
en importlicens för att få föras in i EU. Alla som
bedriver en momspliktig verksamhet och är
registrerade hos Skatteverket får ett momsregistreringsnummer.
I EU kallas det numret i stället
för VAT-nummer. Om du handlar med tjänster,
oavsett om det gäller inom eller utanför EU,
behöver du inte lämna tulldeklaration. Ofta
räcker det med att tjänsten uppfyller kraven i
Sverige för att den ska kunna säljas i andra EU/
EES-länder, men inom vissa områden gäller
nationella krav och då kan det behövas tillstånd
eller liknande för att få utföra tjänsten.
Bokslut och deklaration När verksamhetsåret är
över måste du göra ett årsbokslut, alltså summera
intäkter och kostnader i en resultaträkning,
samt tillgångar och skulder i en balansräkning.
Uppgifterna du får från årsbokslutet fyller du
sedan i din deklaration. Tänk på att reglerna för
bokslut varierar beroende på vilken företagsform
du har och hur stor din omsättning varit.
En enskild näringsidkare redovisar resultatet i en
särskild bilaga i inkomstdeklarationen (NE-bilagan).
I ett handelsbolag redovisar varje delägare
sin del av handelsbolagets eller
kommanditbolagets resultat på en särskild bilaga
till sin inkomstdeklaration. Aktiebolag och
ekonomiska föreningar lämnar in en inkomstdeklaration
och redovisar företagets vinst och de
skatter som företaget själv ska betala. Aktieägaren
eller medlemmen i den ekonomiska föreningen
deklarerar för sin lön och eventuell
utdelning eller återbäring i sin inkomstdeklaration.
Det är mycket viktigt att skicka in sin deklaration
i tid. Det gäller även årsredovisningen,
som vissa företagare måste skicka in till Bolagsverket.
Det gäller större ekonomiska föreningar,
aktiebolag, större enskilda näringsverksamheter,
handelsbolag och kommanditbolag med juridiska
personer som bolagsmän samt större handelsbolag
och kommanditbolag.